Vi erbjuder alla typer av utbildningar inom området materialvetenskap; speciellt kompositer, härdplaster och termoplaster. Vi erbjuder även materialanpassade kurser inom hållfasthetslära och mekanik.

En utbildning hos Kompositutbildningar.se är en investering för framtiden!

Vi ordnar utbildningar allt ifrån en dag till terminsubildningar. Vi kan stå för lokaler och fullständigt arrangemang och vi kan lokalisera utbildningen till av er anvisad plats.

Har ni några frågor eller andra funderingar? Tveka inte att skicka ett mail till Åke Nylinder eller Hans-Erik Strömvall.