Laminerare

För att certifieras som laminerare skall eleven genomgå ett certifieringsprov innehållande:

  • En teoretisk del  bestående av 20 fleralternativsfrågor samt sex beskrivande frågor täckande kunskapskraven. För godkännande erfordras minst 14 av fleralternativsfrågorna och fyra av de beskrivande frågorna rätt besvarade.
  • En praktisk del med förberedelse av fiber, form,  harts - härdarblandning och maskinutrustning och annat erforderligt material eller kringutrustning. Tillverkning av detalj inkluderande eventuell efterbearbetning och kvalitetssäkring enligt gällande instruktion.

Har ni några frågor eller andra funderingar? Tveka inte att skicka ett mail till Hans-Erik Strömvall.

Är ni intresserade av certifieringen Laminerare? Skicka en då en intresseanmälan till oss!

Intresseanmälan