Komposittekniker

För att certifieras som komposittekniker skall eleven genomgå ett certifieringsprov innehållande:

  • En teoretisk del  bestående av 20 fleralternativsfrågor samt sex beskrivande frågor täckande kunskapskraven. För godkännande erfordras minst 14 av fleralternativsfrågorna och fyra av de beskrivande frågorna rätt besvarade.
  • En praktisk del betående av konstruktion och dimensionering av en kompositprodukt. Produkten skall anpassa till en viss tillverkningsteknik och kostnadsberäknas Produktionsupplägg-instruktioner och kvalitetsintstruktioner skall tas fram.

Har ni några frågor eller andra funderingar? Tveka inte att skicka ett mail till Hans-Erik Strömvall.

Är ni intresserade av certifieringen Komposittekniker? Skicka en då en intresseanmälan till oss!

Intresseanmälan